SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN
Luettuani henkilötietojen käsittelyä koskevan Tietosuojaselosteen
sille, että
sille, että
sille, että
sille, että
Painamalla LÄHETÄ-painiketta vahvistan pyyntöni vastaanottaa Tietosuojaselosteen kohdassa (a) kuvattu palvelu, ja annan myös suostumukseni sille, että henkilötietojani käsitellään Palvelua varten Tietosuojaselosteessa esitettyjä käsittelymenetelmiä käyttäen.